• Instalacje sanitarne
 • Kompleksowa realizacja inwestycji

Oferta

Zapoznaj się z ofertą w zakresie:

Kontakt

PHUP JSK
41-500 Chorzów
ul. Katowicka 57/2

tel. +48 32 340 04 16
fax: +48 32 340 04 16
e-mail: biuro@jsk.net.pl

mapa dojazdu

Kompleksowa realizacja inwestycji

Firma PHUP JSK podczas swojej dotychczasowej działalności wypracowała sobie odpowiednie kontakty oraz doświadczenie w zakresie kompleksowej realizacji obiektów budowlanych.

W ramach powstałego zespołu inżynierów branży budowlanej mamy przyjemność zaoferować usługi w zakresie częściowej lub kompleksowej realizacji Państwa inwestycji. Począwszy od projektowania poprzez realizację, skończywszy na oddaniu do użytkowania oraz w czasie późniejszym przeglądy gwarancyjne obiektu.

Nasze usługi podczas całego procesu inwestycyjnego oszczędzają Państwa czas i pieniądze oraz zapewniają bezpieczeństwo inwestycji.

Oferta JSK Project Management


Planowanie inwestycji - jeżeli myślicie Państwo o budowie

Specjaliści JSK prowadzą analizę planowanej przez Państwa Inwestycji, wskazując jej słabe strony oraz możliwości optymalizacji, na każdym etapie zaawansowania prac projektowych.

Poniżej przedstawiamy przykładowe usługi z zakresu weryfikacji dokumentacji projektowej:

 • przygotowanie wstępnego budżetu inwestycji,
 • kompleksowa kontrola dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wszystkich branż,
 • wyrywkowa weryfikacja przekazanej dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z obowiązującymi normami i przepisami, jak również pod kątem funkcjonalności zaproponowanych rozwiązań technicznych przy bieżącym użytkowaniu obiektu,
 • wskazanie punktów krytycznych, błędów projektowych, jej kompletności, zgodności z wytycznymi inwestora projektu, wskazując jednocześnie optymalne rozwiązania,
 • ocena jakości dokumentacji projektowej,
 • wskazanie słabych stron oraz możliwości optymalizacji projektu,
 • raport z weryfikacji dokumentacji projektowej w formie protokołu,

Wszystkie powyższe zadania realizują współpracujący z nami projektanci oraz inżynierowie


Nadzór Inwestorski - jeżeli jesteście Państwo w trakcie budowy

W zakresie nadzoru inwestorskiego JSK obejmuje wielobranżową kontrolę nad realizacją inwestycji. Celem nadzoru inwestorskiego jest zapewnienie realizacji robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową obiektu, obowiązującymi normami oraz przepisami prawa.

Usługi świadczone przez JSK w zakresie zadania nadzoru inwestorskiego:

 • bieżący nadzór nad realizacją prac, 
 • kontrolę jakości stosowanych materiałów
 • reprezentowanie inwestora w kontaktach z uczestnikami procesu inwestycyjnego
 • organizowanie narad budowy, sporządzanie protokołów z narad, kontrola Dziennika Budowy,
 • bieżąca kontrola jakości stosowanych materiałów,
 • bieżąca kontrola kosztów
 • raportowanie z postępu i jakości wykonanych prac,
 • dokonywanie odbiorów robót (częściowych i końcowych),
 • organizacja zakończenia budowy, przekazanie obiektu do użytkowania
 • rozliczenie całkowite kosztów budowy

Wszystkie powyższe zadania realizują doświadczeni i wykwalifikowani eksperci (Inspektor Nadzoru Budowlanego/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego).


Odbiór końcowy budynku przekazanie do użytkowania - jeżeli zakończyli Państwo budowanie

Jeżeli mimo bezproblemowego przebiegu robót budowlanych istnieje obawa, że zainstalowane urządzenia mogą nie spełniać wymogów technicznych oferujemy wsparcie przy egzekwowaniu wymaganych parametrów technicznych, jakie powinien spełniać obiekt.

Usługi świadczone przez JSK w zakresie zarządzania procedurą przekazania obiektu do użytkowania:

 • opracowanie procedur odbiorowych,
 • kontrola dokumentacji przed przekazaniem jednostkom urzędowym,
 • kontrola dokumentacji odbiorowej pod kątem kompletności,
 • czynny udział w próbach funkcjonalnych wszystkich systemów i instalacji obiektu,
 • uczestnictwo w odbiorach urzędowych,
 • sprawdzenie parametrów urządzeń pod kątem zgodności z wartościami ustalonymi w umowach i dokumentacji wykonawczej,
 • doradztwo techniczne w zakresie rozwiązań dotyczących ustawień i regulacji urządzeń technicznych,
 • zidentyfikowanie i udokumentowanie możliwych usterek,
 • wyrywkowe kontrole dokumentowanych wyników; kontrola techniczna kompletności pierwotnych ustawień,
 • wyrywkowa kontrola ustawień w odniesieniu do uzyskania oczekiwanych wartości w fazie próbnej,
 • pomiar wydajności urządzenia w miejscu jego przeznaczenia.

Wszystkie powyższe zadania realizuje nasz zespół w pełnym składzie m.in. doświadczeni i wykwalifikowani eksperci inżynierowie oraz projektanci a w razie zaistnienia takiej konieczności rzeczoznawcy poszczególnych branż.


Przeglądy Gwarancyjne obiektów - w przypadku gdy użytkujecie Państwo swój obiekt

Oferujemy wykonywanie kontroli gwarancyjnych Państwa obiektu. Bezstronni i niezależni specjaliści JSK sprawdzą stan konstrukcji i instalacji obiektu, jeszcze przed upływem terminu gwarancji (najczęściej do czterech/pięciu lat od momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie).

Zakres usług w obszarze odbiorów obiektu  przed upływem terminu gwarancji obejmuje kontrolę następujących robót budowlanych:

 • stolarka: drzwi wewnętrzne, elementy drewniane,
 • prace ślusarskie,
 • posadzki, flizy,
 • malowanie, tapetowanie, lakierowanie,
 • powierzchnie betonowe, klinkierowe,
 • instalacje grzewcze, elektryczne, sanitarne i wentylacyjne,
 • powierzchnie ścian: tynk zewnętrzny i wewnętrzny,
 • drzwi wejściowe i okna,
 • prace dekarskie,
 • ścianki GK, sufity podwieszane,
 • otoczenie budynku,
 • konstrukcje stalowe i drewniane.

Referencje

Zbieraliśmy doświadczenie w m.in.:

 • Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce
  Budowa Galerii Katowickiej
 • Mostostal Warszawa SA
  Oddział Katowice – budowa Hali Jastrzębie Zdrój
 • Trigranit Development Polska Sp. z o.o.
  Bonarka City Cenetr Kraków
 • STRABAG Sp. z o.o.
  Budowa Centrum Logistycznego Kaufland Piotrków Trybunalski
 • STRABAG Sp. z o.o.
  Oddział Katowice – Budowa Silesia City Center
 • MZBM Sosnowiec
  termomodernizacje budynków mieszkaniowych
 • MZGKiM Siemianowice Śląskie
  termomodernizacje budynków mieszkaniowych
 • NGK Gliwice
  budowa konstrukcji stalowej hali